top of page

Handelsbetingelser og vilkår

 

ALLE PRODUKTER OG YDELSER KØBT VED BOLETTE BORGVARDT UDBYDES AF

Bolette Ilskov Borgvardt
Søndre Fasanvej 43, 2. tv
2000 Frederiksberg
CVR 41411031

Telefon: +45 20332827

GYLDIGHED

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Bolette Ilskov Borgvardt

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og forløb udgår fra Bolette Ilskov Borgvardt, CVR nr. 41411031, Søndre Fasanvej 43, 2. tv, 2000 Frederiksberg. Mail: boletteborgvardt@gmail.com
 

FORTROLIGHED

Jeg, Bolette Ilskov Borgvardt, behandler alle dine informationer, oplysninger og al materiale som måtte komme mig i besiddelse i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jeg deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Bolette Ilskov Borgvardt, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Bolette Ilskov Borgvardt, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

RETTIGHEDER

Bolette Ilskov Borgvardt har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Bolette Ilskov Borgvardts ydelser, opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Bolette Ilskov Borgvardt måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Bolette Ilskov Borgvardt skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Bolette Ilskov Borgvardt har handlet simpelt uagtsomt.

ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

Bolette Ilskov Borgvardt har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten på Frederiksberg.

© 2020 Bolette Ilskov Borgvardt. Alle rettigheder forbeholdes.
Bolette Borgvardt, CVR nr. 41411031, Søndre Fasanvej 43, 2. tv, 2000 Frederiksberg

Bolette Borgvardt

Forfatter, konsulent, life coach

Frederiksberg/København

boletteborgvardt@gmail.com
Tlf.: 20332827

  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook
bottom of page